OFERUJĘ

oferuję

 • TERAPIE ZABURZEŃ MOWY DZIECI I DOROSŁYCH
 • DIAGNOZĘ LOGOPEDYCZNĄ
 • PORADY LOGOPEDYCZNE
 • ĆWICZENIA NARZĄDÓW ARTYKULACYJNYCH
 • ĆWICZENIA PISANIA I CZYTANIA
 • ĆWICZENIA ANALIZY I SYNTEZY WZROKOWEJ I SŁUCHOWEJ
 • ĆWICZENIA PAMIĘCI
 • KSZTAŁCENIE SŁUCHU FONEMOWEGO I FONEMATYCZNEGO
 • ĆWICZENIA MAŁEJ I DUŻEJ MOTORYKI
 • ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE OGÓLNY ROZWÓJ DZIECKA I FUNKCJI POZNAWCZYCH
 • DIAGNOZĘ  I TERAPIĘ AFAZJI  I DYZARTRII
 • TERAPIĘ  NIEPŁYNNOŚCI MOWY
 • TERAPIĘ OPÓŹNIONEGO ROZWOJU MOWY I ALALII
 • TERAPIĘ DZIECI Z OLIGOFAZJĄ I ZABURZENIAMI NEUROLOGICZNYMI

Zajęcia mają charakter spotkań indywidualnych i trwają 45 min

Wizyty odbywają się  w gabinecie po wcześniejszym umówieniu terminu, możliwe są również wizyty domowe w ramach
terapii afazji.

oferuje2